Prevenirea bolilor profesionale

MASURI DE PREVENIRE A BOLILOR PROFESIONALE

Principalele direcţii de acţiune sunt:

  • identificarea şi monitorizarea nivelului noxelor profesionale
  • înlocuirea substanţelor toxice cu altele mai puţin toxice
  • delimitarea şi izolarea surselor de noxe profesionale
  • alte măsuri tehnice
  • purtarea echipamentului individual de protecţie
  • alte măsuri organizatorice de natură a reduce expunerea la noxe

Comitetul de sănătate şi securitate în muncă, din care face parte conform legislaţiei şi medicul de medicina muncii, alături de angajaţi cu diferite responsabilităţi de la diferite nivele ierarhice din organizaţie are în sarcină urmărirea şi impunerea luării măsurilor de protecţie a muncii, adică de prevenţie primară a bolilor profesionale.

Măsuri de prevenţie secundară a bolilor profesionale

Aceste măsuri au ca scop diagnosticarea precoce a îmbolnăvirilor profesionale, chiar înainte ca muncitorul să prezinte simptome.

Supravegherea medicală a angajaţilor cade în seama medicului de medicina muncii şi se realizează acest deziderat prin examinările medicale la angajare, controlul medical periodic şi de adaptare în muncă, prin examenele clinice generale şi de specialitate, examinările paraclinice şi de laborator (determinarea indicatorilor de expunere şi de efect biologic).

În urma supravegherii medicale, medicul de medicina muncii face recomandările necesare pentru prevenirea dezvoltării în continuare a afecţiunii profesionale, care includ măsuri medicale sau tehnico-organizatorice care vizează angajatul în cauză, elaborarea de rapoarte şi recomandări către angajator în vederea îmbunătăţirii măsurilor de prevenţie primară şi control al factorilor de risc profesional, semnalarea cazului de boală profesională către autorităţi.

Măsuri de prevenţie terţiară a bolilor profesionale

Aceste măsuri presupun managementul clinic al angajaţilor bolnavi în vederea maximizării capacităţii lor de muncă şi recuperării lor, îmbunătăţirea prognosticului pe termen lung. În cadrul acestor măsuri sunt incluse acordarea primului ajutor, tratarea bolilor profesionale, alte măsuri de reabilitare.