Lucrul la calculator – generalitati

LUCRUL LA COMPUTER - CARACTERISTICI GENERALE

Lucrul la calculator

Evaluarea ambianței luminoase la un post de muncă informatizat este complexă și ia în considerare o mulțime de factori precum: iluminat suficient cantitativ la nivelul încăperii și al postului de lucru, uniformitatea iluminatului, nivelul prezența de surse luminoase sau reflexii în câmpul vizual care generează fenomenul de orbire, absența de umbre în câmpul vizual, absența pâlpâirilor cauzate de iluminatul artificial, cromatică adecvată a surselor de iluminat și suprafețelor din încăpere, surse de iluminat cu caracteristici adecvate (indicele de redare a culorilor și temperatura de culoare).

Pentru realizarea unui ambient luminos corect, un studiu complet evaluează proporția necesară dintre iluminarea naturală și cea artificială, iluminatul general și cel local, tipul, caracteristicile și localizarea surselor de lumină, orientarea birourilor și a ecranelor de vizualizare, culoarea și coeficientul de reflexie al suprafețelor și pereților, toate în raport cu sarcina de muncă dar și cu particularitățile angajaților, considerând în același timp aspectele estetice și de economie de energie.

Exemplu: – amplasarea biroului cu spatele la fereastra (neprotejată de perdele sau storuri) conduce la reflexii în ecran, amplasarea cu fața duce de asemenea un fenomen de orbire prin luminanța prea mare a cerului în comparație cu ecranul sau masa de lucru – corectă este amplasarea în lateral

Suprasolicitarea vizuală şi astenopia acomodativă

De la început trebuie precizat că problemele legate de ambianța luminoasă şi suprasolicitarea vizuală nu conduc afectări grave ale sănătății, iar „calculatorul nu strică ochii”, după cum greşit se consideră în general de către publicul nespecialist.

În schimb, efortul vizual, mai ales în condiţii de iluminat necorespunzător (calitativ şi cantitativ) pune în evidență precoce tulburările de vedere pre-existente, prin apariția oboselii vizuale.
Aceasta impune folosirea unei corecții vizuale corespunzătoare (ochelari, lentile de contact).
În caz de efort vizual prelungit oboseala vizuală apare şi la persoane cu vedere normală.
Atât iluminatul insuficient cât şi cel excesiv pot conduce la oboseală vizuală, precum şi sursele de lumină strălucitoare sau reflecțiile în câmpul vizual, distanţa prea mică ochi-ecran sau durata prea mare de lucru.

Oboseala vizuală (numită medical astenopie acomodativă) se manifestă prin simptome oculare (mărirea distanţei minime de vedere clară, încețoșarea vederii, vedere dublă, lăcrimare excesivă sau senzaţie de uscăciune oculară), simptome nervoase (dureri de cap, amețeli, oboseală generală, iritabilitate) şi scăderea randamentului în muncă (număr crescut de erori, timp crescut de execuție a sarcinilor). Ea este reversibilă (prin repaus) și poate fi prevenită printr-o organizare ergonomic corectă a postului, sarcinilor și mediului de muncă.
Astenopia acomodativă este enumerată în lista bolilor profesionale care pot fi declarate şi recunoscute în România (HG 1425/2006), ceea ce nu este ştiinţific corect, căci nu este propriu-zis o boală, doar un tip particular de oboseală reversibilă.

După 40-45 de ani începe să se instaleze insidios prezbiopia, reprezentând un proces natural de îmbătrânire a ochilor (acomodarea se face mai greu și ochii obosesc mai repede, cristalinul devine mai opac şi persoana necesită mai multă lumină pentru a vedea clar).

De menţionat că decontarea ochelarilor de vedere, consideraţi strict ca mijloc de corecţie vizuală, nu este o obligaţie angajatorului, întrucât ei nu reprezintă un echipament individual de protecţie, ci rolul lor este să corecteze o deficienţă preexistentă a angajatului.
În schimb, folosirea lor poate fi specificată obligatorie de către medicul de medicina muncii în fişa de aptitudine încheiată cu concluzia „apt condiționat: cu corecție vizuală” atunci când de ei depinde o vedere clară şi

Curățarea periodică a ochelarilor şi a ecranului pentru înlăturarea prafului sau a amprentelor, folosirea unui ecran sau de ochelari cu strat anti-reflecție sunt alte recomandări utile.

Recomandări pentru a evita senzația de uscăciune oculară (conform INRS, fișa TC88)

marginea superioară a ecranului se află la nivelul ochilor (o poziție mai înaltă face ca privirea să fie orientată în sus, iar pleoapa superioară mai retrasă, descoperind o mai mare suprafață oculară).
umiditatea ambiantă este între 40 și 60% (se pot folosi umidificatoare ale aerului pentru a ajunge la acest nivel)
sunt prevăzute pauze sau schimbări periodice ale activității, alternând activitatea la calculator cu munca de birou, evitând perioadele lungi de activitate neîntreruptă la calculator, în persoana clipește rar sau deloc

Ambianța termică

Ambianța termică de la locul de muncă influențează în mod direct confortul și performanța angajaților.

O serie de parametrii sunt relevanți pentru confortul termic: parametri individuali (îmbrăcămintea, intensitatea activității fizice), parametri de ambianță (temperatura aerului, temperatura medie de radiație, umiditatea aerului și viteza curenților de aer), alți parametri (diferența mare de temperatură între picioare și cap, contactul cu suprafețe reci sau calde).

Acești parametri pot fi evaluați global prin calcularea temperaturii operative și a indicilor de confort termic PMV și PPD. Confortul termic este o noțiune subiectivă întrucât există diferențe interindividuale mari în perceperea ambianței termice.

Astfel, pentru activitatea la calculator, se recomandă pentru perioada de iarnă (ceea ce presupune că angajații sunt îmbrăcați mai gros), temperatura operativă optimă este între 20 și 24 de grade, iar pentru perioada de vară (persoane îmbrăcate subțire) între 23 și 26 de grade. Subiectul este însă vast și nu poate fi tratat mai pe larg aici.

Ambianța sonoră

Zgomotul are un efect perturbator asupra sarcinilor cu suprasolicitare mentală. Chiar și o conversație în imediata vecinătate, care nu are însă nici o legatură cu sarcina de executat poate reprezenta zgomot.

Norma SR EN ISO 9241-6 prezintă recomandările pentru nivelul de zgomotului de fond în încăperile de lucru (fără activități și echipament în funcțiune) care nu trebuie depășit. Spre exemplu, pentru activitățile cu constrângere temporală și ocazional sarcini repetitive, zgomotul de fond nu trebuie să depășească 35-40 dB(A).

În general, pentru a evita perturbarea activității în cazul sarcinilor cu suprasolicitare mentală, recomandarea este ca zgomotul să nu depășească 55 dB(A), considerând toate sursele de zgomot, cu cât activitatea este mai complexă și solicitantă, nivelul recomandat fiind mai scăzut.

Dacă sarcinile de muncă includ comunicarea verbală, nivelul de zgomot ambiant nu trebuie să depășească anumite limite pentru ca această comunicare să se desfășoare optim, limite calculate în funcție de distanța care separă cele 2 persoane și de efortul vocal, și prezentate în aceeași normă SR EN ISO 9241-6. Spre exemplu, la o distanță de 2 metri și pentru un efort vocal normal (voce normală), nivelul maxim de zgomot ambiental recomandat pentru o comunicare satisfăcătoare este de 52 dB, dar pentru o comunicare excelentă se recomandă numai 36 dB.

Pentru comunicarea telefonică, există de asemenea recomandări, spre exemplu se consideră ca aceasta este ușor afectată peste un nivel de zgomot de 55 dB și dificilă peste 65 dB.

Radiațiile electromagnetice

Sursele de radiaţii electromagnetice într-un birou sunt multiple: sursele de alimentare a aparaturii electronice, transformatoarele şi bobinele, circuitele electronice (în special oscilatorii).
Cu toate acestea, ele nu pun probleme de sănătate în muncă, întrucât valorile măsurate ale intensităţii câmpurilor electrice şi magnetice sunt de ordinul a câteva sute de ori mai mici decât valorile prag dincolo de care există un risc apreciabil.
Posibilităţi de ameliorare în continuare:

înlocuirea monitoarelor cu tub catodic cu monitoarele cu ecran plat tip LCD (cristale lichide), care emit mai puţine radiații electromagnetice
creşterea distanţei faţă de ecran: intensitatea câmpurilor electromagnetice scade cu pătratul distanţei (dublând distanţa, intensitatea scade de patru ori)