Dermatozele profesionale

DERMATOZELE PROFESIONALE, CAUZE SI TRATAMENT

Dermatozele profesionale sunt dermatozele provocate prin contacte repetate, în general zilnice cu substanţe sau agenţi foarte diverşi, manipulate sau cu care tegumentul vine în contact sau la care este expus în cursul exercitării profesiunii. Deci prin definiţie toate dermatozele profesionale sunt dermatoze de contact.

Clasificarea dermatozelor profesionale cea mai utilizată:

 • Dermatoze ortoergice
 • Deramatoze alergice (eczematiforme)

Dermatozele ortoergice au următoarele caracteristici:

 • Sunt localizate la zona de acţiune a agentului cauzal;
 • Apar la majoritatea sau chiar la toţi muncitorii expuşi aceluiaşi agent cauzal;
 • Se vindecă în general mai mult sau mai puţin rapid, după întreruperea contactului cu agentul cauzal (deci după suprimarea cauzei);
 • Apar în ultimul timp mai rar (datorită măsurilor de prevenire realizate);
 • Clinic prezintă aspecte variate, după natura agentului şi modul său de acţiune: se caracterizează prin: eritem, edem, veziculaţie, zemuire, uneori necroză.
 • Sunt nedureroase sau prezintă arsuri (spre deosebire de dermatozele alergice (eczematiforme) care sunt întotdeauna pruriginoase;

Dermatozele alergice (eczematiforme)

 • debutează la locul de acţiune al agentului etiologic, dar rămân rar localizate şi se pot observa la distanţă de locul de acţiune a agentului etiologic;
 • nu apare la majoritatea sau la toţi muncitorii expuşi aceluiaşi agent cauzal ci numai la unii muncitori expuşi aceluiaşi agent cauzal: nu apare decât la muncitorii predispuşi (atopici) deci are un caracter individual;
 • nu se vindecă după suprimarea cauzei (întreruperea contactului tegumentului cu agentul cauzal)
 • apar în ultimul timp mai frecvent comparativ cu dermatozele ortoergice, datorită numărului mare de substanţe chimice sensibilizante (alergizante) utilizate în industrie, agricultură, servicii etc.
 • Clinic se prezintă sub formă de eczeme;
 • Sunt întotdeauna pruriginoase.

Debutul dermatozei, în raport cu exercitarea profesiunii:

 • când s-a instalat? (condiţiile în care s-a instalat)
 • cum s-a instalat?
 • unde s-a instalat?

Localizarea, simetria sau asimetria leziunilor; de subliniat că dermatozele profesionale au predilecţie pentru tegumentele descoperite (contact direct). Părţile acoperite ale tegumentului pot fi interesate în cazul când agentul nociv impregnează îmbrăcămintea de lucru sau de protecţie şi prin frecarea acestora cu părţi ale tegumentului acţionează asupra tegumentului. Dermatozele ortoergice apar la locul de contact al tegumentului cu agentul etiologic şi nu au tendinţă la diseminare, pe când dermatozele alergice apar şi ele la locul de contact, la început, dar apoi au tendinţă la diseminare. Din acest motiv, un important criteriu de profesionalitate îl constituie localizarea de debut a dermatozei, care este întotdeauna la locul de contact maxim cu agentul etiologic. De cele mai multe ori această localizare este specifică profesiunii şi agentului etiologic.

Examene de laborator şi paraclinice

De menţionat că anamneza profesională şi examenul clinic sunt suficiente pentru precizarea
diagnosticului de dermatoză profesională în cazul unor noxe profesionale.

De exemplu:

 • dermatoze provocate de agenţi mecanici;
 • dermatoze provocate de agenţi fizici (căldură, frig, radiaţii ultraviolete şi infraroşii sau radiaţii ionizante;
 • dermatoze provocate de agenţi caustici sau iritanţi (acizi, baze);
 • dermatoze provocate de solvenţi organici (degresanţi, decapanţi);
 • dermatoze provocate de uleiuri minerale;
 • dermatoze provocate de produşi cloraţi.

Masuri medicale de impiedicare a dermatozelor

recunoaşterea riscului de apariţie a unei dermatoze profesionale, de diferite etiologii;
examenul medical la angajare cu atenţie deosebită la examenul tegumentelor în cazul
existenţei unor riscuri profesionale pentru tegumente;
controlul medical periodic cu atenţie deosebită asupra tegumentelor în cazul unei
expuneri profesionale la noxe profesionale cu acţiune asupra tegumentului;
informarea muncitorilor asupra unor eventuale riscuri profesionale asupra tegumentelor şi
despre măsurile de profilaxie individuală şi acţiuni de formare a unor deprinderi necesare
profilaxiei acestui grup de afecţiuni tegumentare.