Bolile profesionale – Silicoza

SILICOZA - INTOXICATIA CU SILICIU

Silicoza
Silicoza

Silicoza este o pneumoconioză colagenă provocată de particule de bioxid de siliciu liber cristalin (SiO2 l.c.); sau Silicoza este o boală cronică pulmonară datorată acumulării particulelor de SiO2 l.c. în plămâni şi reacţiile tisulare pulmonare datorită acestei acumulări de pulberi caracterizate prin:

– alterarea permanentă sau distrugerea structurii alveolare normale;
– reacţia interstiţiului pulmonar de tip colagen, de intensitate medie până la maximă;
– reacţia interstiţiului pulmonar este ireversibilă.

Factorul etiologic principal:

– particulele de SiO2 l.c.
Pentru a fi silicogene, pulberile trebuie să prezinte următoarele caracteristici
– diametrul particulelor să fie mic, prin „mic” înţelegând particule cu diametrul sub 5 μm denumite şi fracţiunea respirabilă;
– concentraţia pulberilor să fie mare, prin „mare” înţelegând concentraţia peste concentraţia admisibilă care este în funcţie de procentul de SiO2 l.c. din pulbere, calculându-se după formule date în Norme Generale de Protecţia Muncii/2002; pentru pulberile cu un conţinut semnificativ de Si02 l.c. concentraţiile admisibile variază în jur de 1 mg/m3 aer (cifra este simplificată dar este redată pentru a se reţine ordinul de mărime);
– procent mare de SiO2 l.c. în pulberea de la locul de muncă
– varietatea alomorfică a SiO2 l.c.; în ordinea crescândă a puterii silicogene: cuarţ – cristobalit – tridimit

Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse:

– mineri (mine neferoase, de cărbuni superiori: huilă, antracit, grafit, dar nu lignit, prospecţiuni minere, tuneluri de hidrocentrale, căi ferate etc.);
– muncitori din turnătorii şi curăţătorii (sablatori, turnători, formatori, dezbătători, sudori în curăţătorie etc.);
– muncitorii de la fabricarea materialelor refractare acide şi semiacide (cărămizi etc.)
– muncitorii din industria porţelanului, faianţei etc.
– în orice loc de muncă conţinând pulberi de SiO2 l.c.

Complicatiile

Tuberculoza pulmonară

Tuberculoza pulmonară – silico-tuberculoza (silicoza + TBC activ). Diagnostic: bK în spută, creşterea VSH, creşterea alfa 2 globulinelor peste 9,5%: semne clinice de impregnare bacilară (scăderea marcată şi rapidă în greutate, transpiraţii nocturne profuze, pierderea poftei de mâncare): semne specifice radiografice (evoluţie mai rapidă a leziunilor, unilateralitate, predominenţa leziunilor apicale, opacităţi mai puţin nete)

Tratament:

– miofilin, expectorante, gimnastică respiratorie – favorizarea respiraţiei abdominale, antalgice,
– prevenirea tuberculozei (chimioprofilaxie cu INH 15 mg/Kg corp, 6 luni, în TSS – 2/7);
– prevenirea infecţiilor respiratorii (în special acutizările bronşitei cronice);
– creşterea rezistenţei generale a organismului (vitaminoterapie, alimentaţie fiziologică, imunostimulatoare etc.);